مشتریان ما

مشتریان ما

  نام آدرس شهر ردیف نام آدرس شهر
۱ آقای پرویز تواضع روبروی پارک ساعی تهران ۴۲ اقای قوی دل تبریز
۲ آقای حاج جلیل تواضع چهار راه پارک وی تهران ۴۳ اقای صادق صادقی اهواز
۳ خشکبار ایوب خیابان ستار خان تهران ۴۴ آقای حمیدرضا تاکی اهواز
۴ شرکت گلستان میدان پونک تهران ۴۵ آقای نجات جلیلی اهواز
۵ آقای حاج ستار اعتماد چهارراه سیروس تهران ۴۶ آقای سلیمانی اهواز
۶ آقای حاج اکبر شریفی سه راه افسریه تهران ۴۷ خشکبار شیرازی اهواز
۷ خشکبار خوشه خیابان پیروزی – مقداد تهران ۴۸ آقای نامدار خزری سیرجان
۸ خشکبار محسن میدان شهدا تهران ۴۹ آقای مهدی صفایی زاده کازرون
۹ آقای محمد محسنی کرج ۵۰ آقای شایسته کازرون
۱۰ آقای غلامحسین خراسانی کرج ۵۱ آقای بحرانی کازرون
۱۱ آقای محسن امامی کرج ۵۲ آقای مهدی گنجی کرمان
۱۲ آقای بهروزی کرج ۵۳ آقای علی میرزایی شرکت سنجابک کرمان
۱۳ آقای رفسنجانی کرج ۵۴ آقای علیرضا حسن زاده   کرمان
۱۴ آقای عظیمی کرج ۵۵ آقای وحید نظری کرمان
۱۵ آقای اکبر حاصلی تنکابن ۵۶ آقای احمد رنجبر کرمان
۱۶ آقای علی علیجانی رشت ۵۷ آقای محمد توکلی کرمان
۱۷ آقای حاج رمضان احمدی شرکت نازلی گرگان ۵۸ آقای جعفری کرمان
۱۸ آقای قره باش خشکبار عارف گرگان ۵۹ آقای نورمراد قادری کرمانشاه
۱۹ آقای رامین هروی شرکت فراپخش گلستان گرگان ۶۰ آقای محمد قادری کرمانشاه
۲۰ آقای مرادی کلاله ۶۱ مهدی عبدالعلی بنکدار کرمانشاه
۲۱ آقای بنیانی آمل ۶۲ علی علیخانی کرمانشاه
۲۲ اقای توفیقی شرکت کی نیا آمل ۶۳ آقای رضا عبدالمالکی کرمانشاه
۲۳ آقای احمد فریدون پور فسا ۶۴ آقای آذربار قائمشهر
۲۴ آقای هادی اقدم خوی ۶۵ علی عبدالعظیم فلاحی هشتگرد
۲۵ آقای محمد تربتی خرم آباد ۶۶ آقای ولی الله ملکی هشتگرد
۲۶ آقای منوچهری کردکوی ۶۷ شرکت بهناب کویر رفسنجان
۲۷ آقای عابدینی یزد ۶۸ اقای حاج محمدی رفسنجان
۲۸ آقای باغیانی یزد ۶۹ آقای سید جمال حسینی مشهد
۲۹ آقای نعمتی یزد ۷۰ آقای سید کمال حسینی مشهد
۳۰ برادران صدیقی یزد ۷۱ آقای جلال محبی سبزوار
۳۱ آقای مهدی هاشمی قزوین ۷۲ آقای شرافتی سبزوار
۳۲ آقای شاپور طاهری دزفول ۷۳ آقای مسیح الله دهقانی شیراز
۳۳ آقای امیرحسین چگونیان اصفهان ۷۴ آقای محمد امین بانشی شیراز
۳۴ آقای بخشی اصفهان ۷۵ آقای عزیز فلاح شیراز
۳۵ برادران بخشی لبخند اصفهان ۷۶ آقای سیداکبر صداق شیراز
۳۶ برادران رسول بحق اصفهان ۷۷ آقای محمد حسین هنروریان شیراز
۳۷ آقای محمدرضا تاکی اصفهان ۷۸ آقای حاج نادعلی زارع شیراز
۳۸ آقای محسن آقاجان اصفهان ۷۹ آقای غلامرضا علی خانی آبادان
۳۹ آقای حق شناس اصفهان ۸۰ آقای مجید عبدالباقی آبادان
۴۰ آقای حصمیان اصفهان        
۴۱ آقای امیرمحمدی تبریز        

 

۱۳۹۹-۴-۱۰ ۰۸:۲۹:۳۷ +۰۰:۰۰